LodeStar 5005 Digital Spectrum Analyzer

Digital Spectrum Analyser AT5005 là máy phân tích phổ tín hiệu số của Lodestar. Tần số 0.15-500MHz.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / Specifications: