LodeStar 5010B Digital Spectrum Analyzer

AT5010B (Digital Spectrum Analyser) là máy phân tích phổ tín hiệu số của Lodestar. Tần số 0.15-500MHz.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / Specifications: