LodeStar FC-5250C

FC-5250C (Frequency Counter) là máy đếm tần số 10Hz - 200MHz của Lodestar. Hiển thị 7 số

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / Specifications: