LodeStar SG-4162ad

SG-4162AD (RF Signal Generator / counter) là máy phát sóng RF (radio frequency, sóng vô tuyến) tần số 100kHz-150Mhz kết hợp bộ đếm tần hiển thị. Dùng để kiểm tra các mạch Radio Am / FM

The SG-4162AD is a compact solid state build-in oscillator & counter function designed for the hobbyist, service bench and technical instruction.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / Specifications:
  • Accessories: BNC-clips x 1.