Cảm biến tiệm cận Sanil, loại siêu âm, vuông

Cảm biến tiệm cận Sanil, loại siêu âm, hình vuông. Dùng để phát hiện mọi loại vật thể. Có thể ứng dụng để phát hiện, đếm sản phẩm, hiển thị tốc độ của động cơ, tốc độ quay, tốc độ dài. Có thể sử dụng với vi điều khiển hoặc các loại thiết bị hiển thị số

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CHÍNH

CÁC MODEL