EZ digital oscilloscope, máy hiện sóng

Máy hiện sóng digital (Dao động ký, OScilloscope ) của EZ Digital (Korea). Gồm nhiều Model. Thường dùng để đo đạc, quan sát các tín hiệu điện trong các mạch điện tử, dùng để nghiên cứu hoặc sửa chữa thiết bị điện tử.
MÃ HIỆU
(MODEL)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
(MAIN FEATURES)

ds1500

DS-1500

Datasheet

Manual

- World 1st Wide TFT LCD(18Time/Div)
- 100,200,300MHz Analog Bandwidth
- Max. 1GHz S/s
- Network Storage (WideView DSONet)
- USB Support(Stroage, Printer, Etc)

 

p_ds_1250c_150

DS-1080c

Datasheet

Manual

- Frequency Bandwidth : DC ~80MHz
- 5.7" Color LCD Display, 2 CH Dual Digitizer
- 100MS/s Simultanceous Maximum Sampling Rate per Channel.
- 200MS/s Sampling Rate for one Channel only
- 25GS/s Equivalent Sampling Rate per Channel>
- High Speed Screen update using 16bit μ processor
- 10ns Peak Detection for Gilitch Capture

 

p_ds_1250c_150

DS-1100C

Datasheet

Manual

- Frequency Bandwidth : DC ~100MHz
- 5.7" Color LCD Display, 2 CH Dual Digitizer
- 100MS/s Simultanceous Maximum Sampling Rate per Channel.
- 200MS/s Sampling Rate for one Channel only
- 25GS/s Equivalent Sampling Rate per Channel>
- High Speed Screen update using 16bit μ processor
- 10ns Peak Detection for Gilitch Capture

 

p_ds_1250c_150

DS-1150c

Datasheet

Manual

- Frequency Bandwidth : DC ~150MHz
- 5.7" Color LCD Display, 2 CH Dual Digitizer
- 100MS/s Simultanceous Maximum Sampling Rate per Channel.
- 200MS/s Sampling Rate for one Channel only
- 25GS/s Equivalent Sampling Rate per Channel>
- High Speed Screen update using 16bit μ processor
- 10ns Peak Detection for Gilitch Capture

 

p_ds_1250c_150

DS-1250c

Datasheet

Manual

- Frequency Bandwidth : DC ~250MHz
- 5.7" Color LCD Display, 2 CH Dual Digitizer
- 100MS/s Simultanceous Maximum Sampling Rate per Channel.
- 200MS/s Sampling Rate for one Channel only
- 25GS/s Equivalent Sampling Rate per Channel>
- High Speed Screen update using 16bit μ processor
- 10ns Peak Detection for Gilitch Capture

 

p_ds_1150_150

DS-1080

Datasheet

Manual

- Frequency Bandwidth : DC ~80MHz
- 5.7" Mono LCD Display, 2 CH Dual Digitizer
- 100MS/s Simultanceous Maximum Sampling Rate per Channel.
- 200MS/s Sampling Rate for one Channel only
- 25GS/s Equivalent Sampling Rate per Channel
- High Speed Screen update using 16bit μ processor
- 10ns Peak Detection for Gilitch Capture

 

p_ds_1150_150

DS-1100

Datasheet

Manual

- Frequency Bandwidth : DC ~100MHz
- 5.7" Mono LCD Display, 2 CH Dual Digitizer
- 100MS/s Simultanceous Maximum Sampling Rate per Channel.
- 200MS/s Sampling Rate for one Channel only
- 25GS/s Equivalent Sampling Rate per Channel
- High Speed Screen update using 16bit μ processor
- 10ns Peak Detection for Gilitch Capture

p_ds_1150_150

DS-1150

Datasheet

Manual

- Frequency Bandwidth : DC ~150MHz
- 5.7" Mono LCD Display, 2 CH Dual Digitizer
- 100MS/s Simultanceous Maximum Sampling Rate per Channel.
- 200MS/s Sampling Rate for one Channel only
- 25GS/s Equivalent Sampling Rate per Channel
- High Speed Screen update using 16bit μ processor
- 10ns Peak Detection for Gilitch Capture

p_ds_1150_150

DS-1250

Datasheet

Manual

- Frequency Bandwidth : DC ~250MHz
- 5.7" Mono LCD Display, 2 CH Dual Digitizer
- 100MS/s Simultanceous Maximum Sampling Rate per Channel.
- 200MS/s Sampling Rate for one Channel only
- 25GS/s Equivalent Sampling Rate per Channel
- High Speed Screen update using 16bit μ processor
- 10ns Peak Detection for Gilitch Capture