current probe

Pintek PA-622 : Current probe AC/DC đến 100A, băng tần 300kHz, 10mV/A, 100mV/A, độ phân giải >10mA, dùng nối vào máy hiện sóng.


FEATURES / TÍNH NĂNG


Tài liệu kỹ thuật liên quan
Catalogue Pintek
Bảng giá Pintek