Máy phát sóng FG-72 của Pintek

DDS Function-generator Pintek FG-72 : phát sóng chuẩn sin, vuông, tam giác của Pintek (Taiwan). Sử dụng để phát tín hiệu chuẩn dùng cho phòng thí nghiệm điện tử, kỹ thuật số. Loại số, giao tiếp USB.

FG-72: Máy phát sóng, máy phát chức năng (Function Generator, signal generator) của Pintek

Cung cấp đầy đủ CO , CQ

Vui lòng tham khảo bảng giá Pintek

(7MHz DDS Function Generator)

  1. 0.5Hz~7MHz
  2. 6 Range, Easy Operation.
  3. LED: 0.56", 6 Digits.
  4. 2 Attenuator: (-20dB x 2)
  5. RS-232 Built-In.
  6. PC Control: Frequency, Waveform, -20dB Attenuator.
  7. Accuracy: 10PPM, Longtiome: ±1ppm/year
  8. Waveform: Sine, Square, Triangle to 7MHz

CÁC MÁY PHÁT SÓNG PINTEK