Tài liệu kỹ thuật Pintek PW-4032 : bộ nguồn DC 0~30V, 3A và 5V 3A, hiển thị 2 x 4 led 7 đoạn