Công tơ cơ điện tử 3 pha

Công tơ cơ điện tử 3 pha Emic MV-3TB : Đo đếm năng lượng theo 3 biểu giá 5 khoảng thời gian.Hiển thị 1 dàn số cơ 6 số + LCD 2 hàng số
Xem ảnh đầy đủ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH


THÔNG TIN LIÊN QUAN


CÁC LOẠI CÔNG TƠ KHÁC


CÁC BÀI VIẾT KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TƠ