Công tơ điện tử 3 pha me-41m

Công tơ điện tử 3 pha Emic ME-41m : Đo đếm năng lượng theo 1 biểu giá tổng và 3 biểu giá theo thời gian. Đo đếm năng lượng Hữu công, Biểu kiến theo 2 chiều giao-nhận, đo đếm năng lượng Vô công theo 4 góc phần tư. Đo và giám sát các thông số điện
Xem ảnh đầy đủ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH


THÔNG TIN LIÊN QUAN


CÁC LOẠI CÔNG TƠ KHÁC


CÁC BÀI VIẾT KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TƠ