Công tơ điện tử 1 pha emic

Click xem hình đầy đủ
Công tơ điện tử 1 pha Emic CE14 có thể đo điện năng với nhiều biểu giá, nhiều khoảng thời gian khác nhau, theo dõi công suất tác dụng, phản kháng, hệ số công suất...
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH


THÔNG TIN LIÊN QUAN

CÁC LOẠI CÔNG TƠ KHÁC


CÁC BÀI VIẾT KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TƠ