Đồng hồ điện 3 pha, công tơ điện 3 pha EMIC

Các loại đồng hồ điện 3 pha (công tơ điện 3 pha) của EMIC Việt nam. Có các dòng điện 3x5A (gián tiếp), 3x10(20)A, 3x20(40)A, 3x30(60)A, 3x50(100)A(trực tiếp). Dây chuyền sản xuất, công nghệ châu âu. Sản phẩm được kiểm định tại Trung tâm Thí Nghiệm Điện 2. Cung cấp bản 1 biên bản kiểm định / 1 đồng hồ. Biên bản kiểm định có dạng sau :

biên bản kiểm định đồng hồ điện 3 pha

THÔNG TIN LIÊN QUAN


CÁC LOẠI CÔNG TƠ KHÁC


CÁC BÀI VIẾT KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TƠ