Mikro MK300a

Mikro MK300a là relay bảo vệ dòng rò, hiển thị số, lắp mặt tủ kích thước 96x96mm. Sử dụng kết hợp với ZCT của Mikro.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
  • Relay bảo vệ dòng rò kỹ thuật số / Numerical earth leakage relay
  • Lập trình độ nhạy / Programmable current sensitivity and time delay
  • Tích hợp lọc nhiễu họa tần / Built-in digital harmonic filter
  • Báo lội không có biến dòng thứ tự không / Detection of no connection to current transformer
  • Bảo vệ thời gian thực / Real-time leakage current display
  • Lưu giữ giá trị khi trip / Leakage current recording when tripped
  • Tương thích tiêu chuẩn / Complies with IEC755 standard


Sử dụng ZCT Mikro sau
- ZCT40S - 40mm inner diameter
- ZCT60S - 60mm inner diameter
- ZCT80S - 80mm inner diameter
- ZCT120S - 120mm inner diameter