giám sát năng lượng

DPM680 : Đồng hồ giám sát năng lượng điện, hiển thị Graphic TFT LCD, truyền thông Modbus RTU, Modbus TCP/IP, tích hợp webserver.GIÁM SÁT CÁC THÔNG SỐ ĐIỆN/ Measurement ParametersCÁC TÍNH NĂNG KHÁC / OTHERS FEATURES


SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY 3 PHA 4 DÂY 4 CT / 3-PHASE 4-WIRE SYSTEM : 4 CTs, Direct V Input

sơ đồ nối dây dpm680 4 CT


SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY 3 PHA 4 DÂY 3 CT / 3-PHASE 4-WIRE SYSTEM : 3 CTs, Direct V Input

sơ đồ nối dây dpm680 3 CT


SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY 3 PHA 3 DÂY 3 CT / 3-PHASE 3-WIRE SYSTEM : 3 CTs

sơ đồ nối dây dpm680 3 pha 3 dây


SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY 3 PHA 3 DÂY 3 CT, 3 PT / 3-PHASE 3-WIRE SYSTEM : 3 CTs, 3 VTs

sơ đồ nối dây dpm680 3 pha 3 dây 3 pt


MÃ SẢN PHẨM / ORDERING CODE
DPM 680-415AD : Điện áp nuôi / Auxiliary Voltage 90 ~ 415 V AC or 100 ~ 300 V DC


Video hướng dẫn sử dụng