giám sát năng lượng

DPM680 : Đồng hồ giám sát năng lượng điện, hiển thị Graphic TFT LCD, truyền thông Modbus RTU, Modbus TCP/IP, tích hợp webserver.GIÁM SÁT CÁC THÔNG SỐ ĐIỆN/ Measurement Parameters

 • Điện áp pha và điện áp dây / Phase & Line Voltages (L-N)
 • Đòng điện pha và dòng điện dây trung tính / Phase Current & Neutral Current
 • Công suất 2 chiều (kW, kVar, kVA) / Bidirectional kW, kVAR & kVA
 • Điện năng 2 chiều / Bidirectional kWh, kVARh & kVAh
 • Tần số / Frequency
 • Hệ số công suất tổng và thành phần / Total & Displacement Power Factor
 • Điện áp và méo dạng tổng (THD) điện áp / Voltage Total Harmonic Distortion
 • Dòng điện và méo dạng tổng (THD) dòng điện / Current Total Harmonic Distortion
 • Dòng điện yêu cầu / Thermal Current Demand
 • Công suất yêu cầu / Power Demand
 • Thành phần thứ tự dòng điện / Current Sequence Components
 • Thành phần thứ tự điện áp / Voltage Sequence ComponentsCÁC TÍNH NĂNG KHÁC / OTHERS FEATURES

 • Hiển thị màn hìn TFT LCD màu / TFT Colour LCD Display
 • Truyền thông Modbus-RTU, phần cứng RS-485 / Serial RS-485 Modbus-RTU
 • Hỗ trợ Modbus TCP/IP / Modbus TCP/IP
 • Tích hợp Web server / Built-in Webserver
 • Hiển thị dạng sóng điện áp và dòng điện / Voltage & Current Waveform Display
 • Hiển thị họa tần điện áp và dòng điện / Voltage & Current Harmonics Display


SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY 3 PHA 4 DÂY 4 CT / 3-PHASE 4-WIRE SYSTEM : 4 CTs, Direct V Input

sơ đồ nối dây dpm680 4 CT


SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY 3 PHA 4 DÂY 3 CT / 3-PHASE 4-WIRE SYSTEM : 3 CTs, Direct V Input

sơ đồ nối dây dpm680 3 CT


SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY 3 PHA 3 DÂY 3 CT / 3-PHASE 3-WIRE SYSTEM : 3 CTs

sơ đồ nối dây dpm680 3 pha 3 dây


SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY 3 PHA 3 DÂY 3 CT, 3 PT / 3-PHASE 3-WIRE SYSTEM : 3 CTs, 3 VTs

sơ đồ nối dây dpm680 3 pha 3 dây 3 pt


MÃ SẢN PHẨM / ORDERING CODE
DPM 680-415AD : Điện áp nuôi / Auxiliary Voltage 90 ~ 415 V AC or 100 ~ 300 V DC


Video hướng dẫn sử dụng