motor protection relay

Mikro MPR500 là rơle bảo vệ động cơ (Motor Protection Relay). Chức năng bảo vệ quá dòng, thấp dòng, chạm đất, mất cân pha, ngược pha.


FEATURES / TÍNH NĂNG


Sơ đồ ứng dụng rơle Mikro MPR500 điển hình

sơ đồ rơle bảo vệ động cơ