motor protection relay

Mikro MPR500 là rơle bảo vệ động cơ (Motor Protection Relay). Chức năng bảo vệ quá dòng, thấp dòng, chạm đất, mất cân pha, ngược pha.


FEATURES / TÍNH NĂNG

  • Bảo vệ quá dòng (49)Thermal relay
  • Bảo vệ quá dòng cắt nhanh (50P)
  • Bảo vệ chạm đất cắt nhanh (50G)
  • Bảo vệ thấp dòng
  • Bảo vệ mất cân pha
  • Bảo vệ sai thứ tự pha

Sơ đồ ứng dụng rơle Mikro MPR500 điển hình

sơ đồ rơle bảo vệ động cơ