Relay OC/EF

Relay Mikro MK2200 bảo vệ kết hợp OC/EF, sử dụng biến dòng /5A và /1A, thường dùng cho trung thế.THÔNG SỐ CƠ BẢN