Relay OC/EF

Relay Mikro MK2200 bảo vệ kết hợp OC/EF, sử dụng biến dòng /5A và /1A, thường dùng cho trung thế.THÔNG SỐ CƠ BẢN

 • Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
 • Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
 • Cài đặt thông số bằng nút nhấn mềm hoặc phần mềm
 • Dòng dịnh mức : 5A, 1A
 • Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
 • Reset bằng tay hoặc tự động ; 5 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình, 1 tiếp điểm IRF
 • Ghi lại giá trị sự cố trước đó.
 • Kích thước mặt : 165 x 142 mm, dập lỗ 139x129mm
 • Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60255-5, IEC61000-4-4, IEC61000-4-2
 • Cài đặt quá tải mức thấp (Low-set) : I> từ 0.10 đến 2.50In (0.01/bước)
 • Cài đặt chạm đất mức thấp : Io> từ 0.05 đến 1In, 
 • Thời gian tắc động mức thấp : 4 đặc tuyến thời gian nghịch đảo (IDMT); với TM = 0.02 -1. Hoặc thời gian xác định t> từ 0.02 đến 1
 • Cài đặt ngắn mạch (High-set) : I>> từ 0.1A đến 40In, hoặc Vô hiệu
 • Cài đặt chạm đất mức cao : Io>> từ 0.05 đến 10In (2%-1000%) hoặc Vô hiệu
 • Thời gian tác động mức cao : xác định t>> từ 0.05s đến 2.5s
 • Truyền thông Modbus RTU