Relay OC/EF

Relay Mikro MK1000A bảo vệ quá dòng kết hợp chạm đất, độ tin cậy caoTHÔNG SỐ CƠ BẢN