Relay OC/EF

Relay Mikro MK1000A bảo vệ quá dòng kết hợp chạm đất, độ tin cậy caoTHÔNG SỐ CƠ BẢN

 • Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
 • Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
 • Cài đặt thông số bằng nút nhấn mềm
 • Dòng dịnh mức : 5A
 • Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
 • Reset bằng tay hoặc tự động ; 2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình
 • Ghi lại giá trị sự cố trước đó.
 • Kích thước mặt : 96 x 96 mm, dập lỗ 92x92mm
 • Đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 60255 - 26
 • Cài đặt quá tải mức thấp (Low-set) : I> từ 0.5 đến 10A (10% đến 200%)
 • Cài đặt chạm đất mức thấp : Io> từ 0.1 đến 5A (2% đến 100%)
 • Thời gian tắc động mức thấp : 5 đặc tuyến thời gian nghịch đảo (IDMT); với TM = 0.05 -1. Hoặc thời gian xác định t> từ 0.05s đến 99s
 • Cài đặt ngắn mạch (High-set) : I>> từ 0.5A đến 99.9A (10%-1998%) hoặc Vô hiệu
 • Cài đặt chạm đất mức cao : Io>> từ 0.1A đến 50A (2%-1000%) hoặc Vô hiệu
 • Thời gian tác động mức cao : xác định t>> từ 0.05s đến 2.5s