Mikro

Thiết bị điện Mikro : tụ bù, bộ điều khiển bù, relay bảo vệ quá dòng, chạm đất, mất pha, đảo pha, dòng rò

Mikro PFR96

Mikro PFR96 : Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp, kích thước : 96x96mm, cài đặt tự động, hoạt động tin cậy cao, tiếp điểm alarm, quạt.

MK203A : relay bảo vệ quá dòng của mikro

Over current relay MK203A Relay bảo vệ quá dòng (over current relay) của Mikro (Malaysia), đặc tính bảo vệ IDMT, được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điện công nghiệp. Sử dụng kết hợp với PCT của các hãng.

Mikrosafe

Mikrosafe là tủ điện an toàn dùng cho gia đình (tủ chống giật, bảo vệ dòng rò). Mikrosafe phù hợp cho các hộ gia đình, trụ ATM, trạm điện thoại... Phát triển ưu điểm của relay bảo vệ dòng rò Mikro DIN310, Mikrosafe hứa hẹn sẽ đem đến sự tin tưởng, an toàn tuyệt đối cho quý khách hàng dân dụng.

relay bảo vệ quá dòng của mikro

Relay bảo vệ quá dòng (over current relay) của Mikro (Malaysia) được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điện công nghiệp. Sử dụng kết hợp với PCT của các hãng.

MK232a : relay bảo vệ chạm đất của mikro

MK232a : Relay bảo vệ chạm đất (earth fault relay) của Mikro (Malaysia) được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điện công nghiệp. Sử dụng kết hợp với PCT của các hãng.

MK233a : relay bảo vệ quá dòng của mikro

Rơle bảo vệ quá dòng MK233a : Relay bảo vệ quá dòng của Mikro (Malaysia) được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điện công nghiệp. Sử dụng kết hợp với PCT của các hãng.

MK231a : relay bảo vệ chạm đất của mikro

MK231a: Relay bảo vệ chạm đất (earth fault relay) của Mikro (Malaysia) được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điện công nghiệp. Sử dụng kết hợp với PCT của các hãng.

relay bảo vệ dòng rò của Mikro

Earth Leakage Relay : bảo vệ dòng rò của Mikro (Malaysia) được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điện công nghiệp. Sử dụng kết hợp với ZCT của Mikro.

MK202a : relay bảo vệ chạm đất của mikro

MK202a : Rơle bảo vệ chạm đất (earth fault relay) của Mikro (Malaysia), đặc tính bảo vệ IDMT, được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điện công nghiệp. Sử dụng kết hợp với PCT của các hãng.

bộ điều khiển tụ bù mikro

Bộ điều khiển tụ bù (Power factor regulator) của Mikro (Malaysia) được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điện công nghiệp. Có 2 kích thước : 96x96mm; 140x140mm.