Bộ điều khiển lập trình Omron

Bộ lập trình CPM2A của Omron
Model thông dụng
CPM2A-20CDR-A Loại 20 I/O, nguồn AC100-240, Output rơle.
CPM2A-30CDR-A Loại 30 I/O, nguồn AC100-240, Output rơle.
CPM2A-40CDR-A Loại 40 I/O, nguồn AC100-240, Output rơle.