biến tần Omron 3g3rx

Biến tần omron 3G3RX, dãy công suất thấp từ 5.5 đến 55KW, tần số ngõ ra từ 0.1 đến 400Hz, tiết kiệm năng lượng, dễ dàng cài đặt thông số.

Phương lai bán biến tần Omron 3G3RX những mã sau đây :

Biến tần 3G3RX - ngõ vào điện áp 3 pha 400V, ngõ ra điện áp 3 pha 400V

3G3RX-A 4055

Công suất 5.5Kw-7.5Hp

3G3RX-A 4075

Công suất 7.5Kw-10.0Hp

3G3RX-A 4110

Công suất 11Kw- 15.0Hp

3G3RX-A 4115

Công suất 15Kw-20.0Hp

3G3RX-A 4185

Công suất 18.5Kw-25.0Hp

3G3RX-A 4220

Công suất 22Kw-30.0Hp