biến tần Omron 3g3jx

Biến tần omron 3G3JX, dãy công suất thấp từ 0.1 đến 7.5KW, điề khiển v/f. Tiết kiệm năng lượng, chức năng truyền thông qua RS485 qua giao thức Modbus RTUPhương lai bán biến tần Omron 3G3JX những mã sau: Biến tần Omron 3G3JX - ngõ vào điện áp 1 pha hoặc 3 pha 200V, điện áp ngõ ra 3 pha 200V

3G3JX-A2004

Công suất 0.4Kw- 1/2Hp

3G3JX-A2007

Công suất 0.7Kw- 1.0Hp

3G3JX-A2015

Công suất 1.5Kw- 2.0Hp

3G3JX-A2022

Công suất 2.2Kw- 3.0Hp

3G3JX-A2037

Công suất 3.7Kw- 5.0HpBiến tần Omron 3G3JX - ngõ vào điện áp 3 pha 400V, điện áp ngõ ra 3 pha 400V

3G3JX-A4004

Công suất 0.4Kw- 1/2Hp

3G3JX-A4007

Công suất 0.7Kw- 1.0Hp

3G3JX-A4015

Công suất 1.5Kw- 2.0Hp

3G3JX-A4022

Công suất 2.2Kw- 3.0Hp

3G3JX-A4037

Công suất 3.7Kw- 5.0Hp