Trong bài trước, ta đã giới thiệu, dạng sóng lý thưởng nhất đối với các quá trình điện là dạng sóng sin. Vì sao vậy ? Vì dạng sóng này đại lượng biến thiên 1 cách điều hòa, nhẹ nhàng, không có hiện tượng sốc. Con người nhiều lúc chết vì sốc, thiết bị cũng vậy thường người ta ghi là "electric shock". Tuy vậy trong các mạch điện tín hiệu, nhiều lúc tín hiệu sin lại không thể ứng dụng, buộc phải ứng dụng sóng vuông vì muốn mức logic phải chuyển dứt khoát. Các sóng vuông này có công suất nhỏ nên thường không ảnh hưởng đến các thiết bị khác, nếu các dạng cấp nguồn có dạng sóng vuông mà công suất hoạt động lớn thì lại khác, nó sẽ gây ra sự nhiễu dạng sóng lên nguồn cung cấp, và như vậy nó sẽ gây ảnh hưởng đến thiết bị khác.

chỉnh lưu 3 pha, sóng vuông

Những hiện tượng nào làm giảm chất lượng điện năng : Theo IEEE, các hiện tượng sau đây được xem là ảnh hưởng đến chất lượng điện năng :

  • Voltage Interruption : sự gián đoạn
  • Voltage Sag (Dip) : Võng điện áp, sụt áp
  • Voltage SWell : Vọt điện áp, lố điện áp
  • Long duration variations : biến động thời gian dài
  • Impulsive Transient : quá độ xung
  • Oscillatory Transient : quá độ dao động
  • Harmonic distortion : Nhiễu sóng hài
  • Voltage Fluctutation :
  • Noise : Nhiễu

Để phân biệt rõ ràng các hiện tượng trên chúng ta cùng xem các hình sau đây :

các hiện tượng ảnh hưởng chất lượng điện năng

các hiện tượng ảnh hưởng chất lượng điện năng

Trên đây chỉ là những hiện tượng chính ảnh hưởng đến chất lượng điện năng. Muốn phân biệt tỉ mỉ các hiện tượng này, mời các bạn nhiên cứu bảng sau đây thật kỹ nhé

các hiện tượng ảnh hưởng chất lượng điện năng