Tài liệu kỹ thuật Biến áp trung thế Emic : Biến áp trung thế kiểu ngâm dầu