Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Relay thời gian HanYoung T48N

Relay thời gian tương tự HanYoung T48N, sử dụng đế cắm 8 chân, có nhiều khoảng thời gian sử dụng. Đặc biệt, có nút gạt để chỉnh đơn vị thời gian là giây, phút hoặc giờ


ĐẶC ĐIỂM CHÍNH
  • Sử dụng đế cắm 8 chân tròn
  • Điện áp điề khiển 24~240VDC hoặc 220VAC
  • Chọn được đơn vị tính là giây, phút hoặc giờ


Phương Lai bán Relay thời gian (Timer : bộ định thời) HanYoung như sau

  • T48N - 01 : On delay Timer 0.01 ~ 1 giây / 0.01 ~ 1 phút / 0.01 ~ 1 giờ
  • T48N - 03 : On delay Timer 0.01 ~ 3 giây / 0.01 ~ 3 phút / 0.01 ~ 3 giờ
  • T48N - 06 : On delay Timer 0.01 ~ 6 giây / 0.01 ~ 6 phút / 0.01 ~ 6 giờ
  • T48N - 10 : On delay Timer 0.01 ~ 10 giây / 0.01 ~ 10 phút / 0.01 ~ 10 giờ
  • T48N - 30 : On delay Timer 0.01 ~ 30 giây / 0.01 ~ 30 phút / 0.01 ~ 30 giờ
  • T48N - 60 : On delay Timer 0.01 ~ 60 giây / 0.01 ~ 60 phút / 0.01 ~ 60 giờ