Năm 2013, vận hành đường dây 500kV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông


Theo icon.evn.com.vn - 15/08/2011

Để đạt được mục tiêu trên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố liên quan đến dự án phải tạo điều kiện tối đa cho Chủ đầu tư trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; đảm bảo đủ quỹ đất để thực hiện Dự án đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông.

Các tỉnh, thành phố phải thực hiện nhiệm vụ trên gồm: UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương.

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trên phải trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện trực thuộc sớm hoàn thành các thủ tục về thỏa thuận địa điểm, cấp phép xây dựng, phê duyệt đơn giá đền bù giải phóng mặt bằng; không để phát sinh nhà cửa, công trình trong hành lang tuyến đường dây đã thỏa thuận.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam thực hiện nhiệm vụ là đầu mối thu xếp vốn cho dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 957/TTg-KTTH ngày 16/6/2011.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có nhiệm vụ làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để làm rõ nguồn vốn, tiến độ, phương thức thanh toán.