Đóng điện không tải đường dây 110kV Bắc Cạn - Chợ Đồn


Theo icon.evn.com.vn - 10/08/2011

Ban quản lý dự án lưới điện - Tổng Công ty điện lực Miền Bắc đã nghiệm thu đóng điện không tải ĐZ 110kV Bắc Cạn -Chợ Đồn - một trong những công trình nằm trong tổng sơ đồ phát triển điện Việt Nam giai đoạn 5 và quy hoạch phát triển lưới điện của tỉnh Bắc Cạn.

Mục đích của công trình này: Cấp điện cho TBA 110kV Chợ Đồn nhằm cung cấp điện cho Huyện Chợ Đồn và hỗ trợ cho các Huyện lân cận như Bạch Thông, Ba Bể đảm bảo cung cấp điện liên tục với chất lượng điện áp ổn định cho các nhà máy trong khu công nghiệp khai khoán Chợ Đồn; Truyền tải điện từ nhà máy thủy điện Đại Thị cung điện cho các tỉnh Bắc Cạn , Cao Bằng, làm giảm tổn thất toàn hệ thống và tăng độ an toàn cung cấp điện cho khu vực.

Do công trình được thi công trên địa hình rừng núi địa hình phức tạp không thuận tiện cho công tác thi công đúc móng và lắp dựng các cột; mặt khác thời điểm lập báo cáo TKKT thi công công trình cho đến khi thi công công trình: bản vẽ TKKTTC đã điều chỉnh nhiều lần nên rất khó khăn trong việc thi công, đền bù giải phóng mặt bằng.

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, Ban quản lý dự án đã tăng cường các chuyên viên, cán bộ có kinh nghiệm trong công tác giám sát, đền bù giải phóng mặt bằng phối hợp chặt chẽ với các Ban ngành, tỉnh Bắc Can, các đơn vị thi công và Đặc biệt Trưởng ban Vũ Anh Phương thường xuyên chỉ đạo sát sao tiến độ công trình, phân công Ông Trần Huy Hải Phó Trưởng Ban trực tiếp có mặt tại hiện trường công trình để kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Việc đóng điện đường dây này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đóng điện mang tải TBA 110kV Chợ Đồn Bắc Cạn.