Đóng điện đưa vào vận hành công trình đường dây 110kV Vĩnh Long – Chợ Lách


Theo icon.evn.com.vn - 10/08/2011

Vừa qua, Ban quản lý dự án Điện lực miền Nam đã tổ chức đóng điện công trình đường dây 110kV Vĩnh Long - Chợ Lách.

Công trình có tổng mức đầu tư là 60 tỷ đồng để nối tuyến và truyền dẫn công suất từ trạm 220kV Bến Tre và trạm 220kV Vĩnh Long 2, hạn chế việc mất điện 110kV cho các trạm bến áp 110kV Bến Tre, Mỏ Cày, Chợ Lách, Sa Đéc, … và đảm bảo vận hành linh hoạt cho lưới điện 110kV khu vực tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long.

Quy mô công trình bao gồm 176 vị trí trụ điện, chiều dài đường dây 33km đi qua hai tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre, dây dẫn ACSR 240, trong đó có 02 khoảng vượt sông Cổ Chiên với chiều cao trụ vượt khoảng 70m.