Hải Phòng : Ưu tiên hàng đầu chất lượng điện


Theo icon.evn.com.vn - 02/06/2011
Ưu tiên hàng đầu chất lượng điện

Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền tại cuộc họp về quy hoạch phát triển điện lực thành phố giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020.

Theo đề án (do Sở Công Thương chủ trì và Viện Năng lượng- cơ quan tư vấn), nhằm đáp ứng được tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế thành phố trong 5 năm tới, từ nay đến năm 2015, thành phố cần cải tạo và xây dựng mới 1025 trạm biến áp 220kV, 1494 trạm biến áp 110kV; cùng hàng nghìn km đường dây, trạm biến áp trung thế (35kV, 22kV)…Dự kiến, đến năm 2015 chỉ cấp điện áp 35kV và 22kV, không phát triển lưới điện trung thế 10kV và 6kV. Tổng vốn đầu tư lưới truyền tải và phân phối tới năm 2015 khoảng 4.368 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư cho lưới điện truyền tải 1985 tỷ đồng, lưới điện trung thế 1870 tỷ đồng và lưới điện hạ thế và công tơ 512 tỷ đồng; nhu cầu sử dụng đất cho hành lang tuyến đường dây và các trạm biến áp xây mới hơn 400 ha. Nguồn kinh phí huy động từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngân sách thành phố và huy động các nguồn của doanh nghiệp. Đề án được xây dựng trên cơ sở tính toán căn cứ vào nhu cầu thực tế và dự báo phát triển của kinh tế- xã hội thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền nhấn mạnh: Cần thiết phải tiến hành quy hoạch lưới điện và điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với thực tế. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng phải chú trọng yếu tố lâu dài, đồng bộ từ nguồn tới lưới, trong đó, phải tính đến các dự án lớn chuẩn bị triển khai trong thời gian tới như: cảng Lạch Huyện, sân bay quốc tế Tiên Lãng, khu đô thị Bắc sông Cấm…, đồng thời mở rộng không gian đô thị. Đặc biệt, phải phù hợp với quy hoạch tổng thể xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng kế hoạch phân kỳ đầu tư mang tính khả thi, hợp lý và tính tới việc ngầm hoá lưới điện. Đây chính là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng bộ mặt đô thị đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH thành phố.

Hiện thành phố nhận điện từ hệ thống điện miền Bắc thông qua 2 đường dây 220kV và 2 đường dây 110kV; cùng với 231km lưới 220kV và 288 km lưới 110kV, 1881 km lưới trung thế và 1935 km lưới hạ thế; tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm của thành phố trong giai đoạn 2006-2009 khá cao 17,08%. Năm 2010, điện thương phẩm bình quân đầu người ở mức 1634kWh/người/năm- cao hơn bình quân của miền Bắc cũng như của cả nước. Dự kiến, tăng lên 18,7% trong giai đoạn 2011-2015.