Giờ cao điểm giá điện?

Giờ cao điểm giá điện là giờ nào?

Đó là câu hỏi mà khách hàng thường hỏi điện công nghiệp.com. Dien-congnghiep.com viết bài này nhằm giải đáp phần nào thắc mắc của quý khách hàng thường xuyên ghé thăm trang web của chúng tôi.

Giá điện kinh doanh, sản xuất được tính trong 3 mức : Giá điện giờ cao điểm, giá điện giờ thấp điểm và giá điện giờ bình thường.

1. Giờ cao điểm tính giá điện (giá cao) gồm
a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy
- Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ);
- Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ).
b) Ngày Chủ nhật: không có giờ cao điểm.

2. Giờ bình thường
a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy
- Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ và 30 phút);
- Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ và 30 phút);
- Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ).
b) Ngày Chủ nhật
Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ).

3. Giờ thấp điểm
Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 sáng ngày hôm sau (06 giờ).