Thiết bị Tektronix

Digital Oscilloscope Tektronix TDS1001C-EDU

Digital Oscilloscope  TDS1001c-edu

Digital Oscilloscope Tektronix TDS1001c : 40 MHz 2 Channel, TFT Color Display, 16 Automated Measurements, and FFT Analysis for Simplified Waveform Analysis. Nice disign for Education

Đọc thêm...

Tektronix Digital Oscilloscope TDS1002C-EDU

Tektronix Digital Oscilloscope TDS1002c-edu

Tektronix TDS1002c 60 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope, TFT Color Display, 16 Automated Measurements, and FFT Analysis for Simplified Waveform Analysis />

Đọc thêm...

 

Tektronix TDS2024C 200MHz 4 Channel Digital Storage Oscilloscope

Mixed Signal Oscilloscopes

Tektronix TDS2024C là loại máy hiện sóng số chuyên dùng cho các phòng thí nghiệm, trường học. Đây là model sẽ thay thế cho dãy TDS2000B

Đọc thêm...

Tektronix MSO2024B 200MHz, 4 Analog channel + 16 Digital channel

Mixed Signal Oscilloscopes

Tektronix MSO2024B là loại máy hiện sóng kết hợp vừa là hiện sóng số, vừa là logic analyzer. 4 kênh analog + 16 kênh digital. Thích hợp dùng cho phòng nghiên cứu cao cấp

Đọc thêm...

 

Máy hiện sóng số Tektronix TDS1012c 100 MHz 2 Channel

Tektronix TDS1012c 100 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope

Tektronix TDS1012c 100 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope. Máy hiện sóng số lưu trữ được, 100MHz, 2 kênh, hiển thị LCD màu, được thiết kế đặc biệt phù hợp cho giáo dục

Đọc thêm...

Tektronix TDS2024B 200 MHz 4 Channel Digital Storage Oscilloscope

Máy hiện sóng Tektronix TDS2024B 200 MHz 4 Channel Digital Storage Oscilloscope

Tektronix TDS2024B 200 MHz 4 Channel Digital Storage Oscilloscope. máy hiện sóng số lưu trữ được, 200MHz, 4 kênh, có khả năng bắt các tín hiệu tức thời như truyền dữ liệu nối tiếp, bắt frame truyền vô tuyến -> hữu tuyến

Đọc thêm...

 

Tektronix TDS2022B 200 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope

Máy hiện sóng Tektronix TDS2022B 200 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope

Tektronix TDS2022B 200 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope. máy hiện sóng số lưu trữ được, 200MHz, 2 kênh, có khả năng bắt các tín hiệu tức thời như truyền dữ liệu nối tiếp, bắt frame truyền vô tuyến -> hữu tuyến

Đọc thêm...

Tektronix TDS2014B 100 MHz 4 Channel Digital Storage Oscilloscope

Máy hiện sóng Tektronix TDS2014B 100 MHz 4 Channel Digital Storage Oscilloscope

Tektronix TDS2014B 100 MHz 4 Channel Digital Storage Oscilloscope. máy hiện sóng số lưu trữ được, 100MHz, 4 kênh, có khả năng bắt các tín hiệu tức thời như truyền dữ liệu nối tiếp, bắt frame truyền vô tuyến -> hữu tuyến

Đọc thêm...

 

Tektronix TDS2012B 100 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope

Máy hiện sóng Tektronix TDS2012B 100 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope

Tektronix TDS2012B 100 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope. máy hiện sóng số lưu trữ được, 100MHz, 2 kênh, có khả năng bắt các tín hiệu tức thời như truyền dữ liệu nối tiếp, bắt frame truyền vô tuyến -> hữu tuyến

Đọc thêm...

Tektronix TDS2004B 60 MHz 4 Channel Digital Storage Oscilloscope

Máy hiện sóng Tektronix TDS2004B 60 MHz 4 Channel Digital Storage Oscilloscope

Tektronix TDS2004B 60 MHz 4 Channel Digital Storage Oscilloscope. máy hiện sóng số lưu trữ được, 60MHz, 4 kênh, có khả năng bắt các tín hiệu tức thời như truyền dữ liệu nối tiếp, bắt frame truyền vô tuyến -> hữu tuyến

Đọc thêm...

 

Tektronix TDS2002B 60 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope

Máy hiện sóng Tektronix TDS2002B 60 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope

Tektronix TDS2002B 60 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope. máy hiện sóng số lưu trữ được, 60MHz, 2 kênh, có khả năng bắt các tín hiệu tức thời như truyền dữ liệu nối tiếp, bắt frame truyền vô tuyến -> hữu tuyến

Đọc thêm...

Tektronix TDS1012B 100 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope

Máy hiện sóng Tektronix TDS1012B 100 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope

Tektronix TDS1012B 100 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope. máy hiện sóng số lưu trữ được, 100MHz, 2 kênh, có khả năng bắt các tín hiệu tức thời như truyền dữ liệu nối tiếp, bắt frame truyền vô tuyến -> hữu tuyến

Đọc thêm...

 

Tektronix TDS1002B 60 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope

Máy hiện sóng Tektronix TDS1002B 60 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope

Tektronix TDS1002B 60 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope. máy hiện sóng số lưu trữ được, 60MHz, 2 kênh, có khả năng bắt các tín hiệu tức thời như truyền dữ liệu nối tiếp, bắt frame truyền vô tuyến -> hữu tuyến

Đọc thêm...

Tektronix TDS1001B 40 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope

Máy hiện sóng Tektronix TDS1001B 40 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope

Tektronix TDS1001B 40 MHz 2 Channel Digital Storage Oscilloscope. máy hiện sóng số lưu trữ được, 40MHz, 2 kênh, có khả năng bắt các tín hiệu tức thời như truyền dữ liệu nối tiếp, bắt frame truyền vô tuyến -> hữu tuyến

Đọc thêm...

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lần xem bài : 18665835