PLC S7-300 Siemens - Thẻ nhớ (Memory card)

PLC Siemens s7-300 - Thẻ nhớ

Thẻ nhớ dùng cho PLC Siemens S7-300. Sử dụng thẻ nhớ để tăng khả năng lưu trữ chương trình, lưu trữ dữ liệu cho PLC Siemens S7-300. Dung lượng thẻ nhớ từ 64KB đến 8MB

MMC for S7-300 - Thẻ nhớ

6ES7953-8LF20-0AA0

SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
F. S7-300/C7/ET 200,
3.3 V NFLASH, 64 KBYTES

6ES7953-8LG11-0AA0

SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
F. S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU,
3.3 V NFLASH, 128 KBYTES

6ES7953-8LJ20-0AA0

SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
P. S7-300/C7/ET 200,
3.3 V NFLASH, 512 KBYTES

6ES7953-8LL20-0AA0

SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
P. S7-300/C7/ET 200,
3.3 V NFLASH, 2 MBYTES

6ES7953-8LM20-0AA0

SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
P. S7-300/C7/ET 200,
3.3 V NFLASH, 4 MBYTES

6ES7953-8LP20-0AA0

SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD
P. S7-300/C7/ET 200,
3.3 V NFLASH, 8 MBYTES


VUI LÒNG XEM ĐỦ LOẠT SẢN PHẨM
- MAIN CPU - DIGITAL AND ANALOG EXPANSIONS - MODULE MỞ RỘNG SỐ VÀ TƯƠNG TỰ
- MODULES MỞ RỘNG TRUYỀN THÔNG
- MODULES MỞ RỘNG ĐẶC BIỆT
- HMI
- PHỤ KIỆN KHÁC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lần xem bài : 18685874