Relay nhiệt Siemens 3RU

relay nhiệt Siemens 3RU

Relay nhiệtt Siemens 3RU dùng để bảo vệ quá tải. Kết hợp với contactor 3RT, khởi động mềm 3RW.
  • For 3RT1 contactor and 3RW30 and 3RW31 soft starter
  • Suitable for three phase motors with kW (Phù hợp cho động cơ 3P có công suất (kW) như trong bảng)

Rơ le nhiệt 3RU dùng với contactor 3RT size S00 đến size S3 (Từ Contactor Size S6, dùng Overload Relay 3RB)

Size

Kw

Dòng chỉnh
(A)

Cầu chì
(A)

Order Code

 

 

 

 

 

S00

0.04

0.01 ... 0.16

0.5

3RU1116-0AB0

 

0.06

0.14 ... 0.2

1

3RU1116-0BB0

 

0.06

0.18 ... 0.25

1

3RU1116-0CB0

 

0.09

0.22 ... 0.32

1.6

3RU1116-0DB0

 

0.09

0.28 ... 0.4

2

3RU1116-0EB0

 

0.12

0.35 ... 0.5

2

3RU1116-0FB0

 

0.18

0.45 ... 0.63

2

3RU1116-0GB0

 

0.18

0.55 ... 0.8

4

3RU1116-0HB0

 

0.25

0.7 ... 1

4

3RU1116-0JB0

 

0.37

0.9 ... 1.25

4

3RU1116-0KB0

 

0.55

1.1 ... 1.6

6

3RU1116-1AB0

 

0.75

1.4 ... 2

6

3RU1116-1BB0

 

0.75

1.8 ... 2.5

10

3RU1116-1BB0

 

1.1

2.2 ... 3.2

10

3RU1116-1BB0

 

1.5

2.8 ... 4

16

3RU1116-1EB0

 

1.5

3.5 ... 5

20

3RU1116-1FB0

 

2.2

4.5 ... 6.3

20

3RU1116-1GB0

 

3

5.5 ... 8

25

3RU1116-1HB0

 

4

7 ... 10

35

3RU1116-1JB0

 

5.5

9 ... 12

35

3RU1116-1KB0

 

 

 

 

 

S0

0.75

1.8 ... 2.5

10

3RU1126-1CB0

 

1.1

2.2 ... 3.2

10

3RU1126-1DB0

 

1.5

2.8 ... 4

16

3RU1126-1EB0

 

1.5

3.5 ... 5

20

3RU1126-1FB0

 

2.2

4.5 ... 6.3

20

3RU1126-1GB0

 

3

5.5 ... 8

25

3RU1126-1HB0

 

4

7 ... 10

35

3RU1126-1JB0

 

5.5

9 ... 12

35

3RU1126-1KB0

 

7.5

11 ... 16

40

3RU1126-4AB0

 

7.5

14 ... 20

50

3RU1126-4BB0

 

11

17 ... 22

63

3RU1126-4CB0

 

11

20 ... 25

63

3RU1126-4DB0

 

 

 

 

 

S2

3

5.5 ... 8

25

3RU1136-1HB0

 

4

7 ... 10

35

3RU1136-1JB0

 

5.5

9 ... 12.5

35

3RU1136-1KB0

 

7.5

11 ... 16

40

3RU1136-4AB0

 

7.5

14 ... 20

50

3RU1136-4BB0

 

11

18 ... 25

63

3RU1136-4DB0

 

15

22 ... 32

80

3RU1136-4EB0

 

18.5

28 ... 40

80

3RU1136-4FB0

 

22

36 ... 45

100

3RU1136-4GB0

 

22

40 ... 50

100

3RU1136-4HB0

 

 

 

 

 

 

11

18 ... 25

63

3RU1146-4DB0

 

15

22 ... 32

80

3RU1146-4EB0

 

18.5

28 ... 40

80

3RU1146-4FB0

 

22

36 ... 50

125

3RU1146-4HB0

 

30

45 ... 63

125

3RU1146-4JB0

 

37

57 ... 75

160

3RU1146-4KB0

 

45

70 ... 90

160

3RU1146-4LB0

 

45

80 ... 100

200

3RU1146-4MB0

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lần xem bài : 18227021