Khởi động mềm 3RW30, 3RW40 của Siemens

Khởi động mềm (Soft Starter ) #RW30, 3RW40 của Siemens)

Khởi động mềm (Soft Starter) 3RW30, 3RW40 của Siemens. Dùng để khởi động động cơ. Dãy công suất từ 3 đến 250kW

RW30 ,RW31 (Standard application / Ứng dụng tiêu chuẩn) Application / Ứng dụng

 • Fans
 • Pumps
 • Presses
 • Ventilators
 • Escalator
 • Transport systems
 • Air conditioning system
 • Building / Contruction machines
 • Assembly lines
 • Compressors & Cooler
 • Operating mechanisms


Thông số cơ bản

 • Dòng họat động (A) : 3-100
 • Công suất động cơ (kW) : 1.1-55
 • Điện áp điều khiển (Us) : 110-230V AC/DC
 • Screw terminal type

 

A

KW (380-400V)

CODE

6

3

3RW3014-1CB14

9

4

3RW3016-1CB14

12.5

5.5

3RW3024-1AB14

16

7.5

3RW3025-1AB14

25

11

3RW3026-1AB14

32

15

3RW3034-1AB14

38

18.5

3RW3035-1AB14

45

22

3RW3036-1AB14

63

30

3RW3044-1AB14

75

37

3RW3045-1AB14

100

55

3RW3046-1AB14


RW40 (Standard application) Thông số cơ bản

 • Dòng họat động (A) : 134-432
 • Công suất động cơ (kW) : 75-250
 • Điện áp điều khiển (Us) : 230V AC
 • Screw terminal type

 

A

KW (380-400V)

CODE

134

75

3RW4055-6BB44

162

90

3RW4056-6BB44

230

132

3RW4073-6BB44

280

160

3RW4074-6BB44

356

200

3RW4075-6BB44

432

250

3RW4076-6BB44

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lần xem bài : 18815531