Siemens MCCB 3VT1

Siemens MCCB 3VT1

Siemens MCCB. Dòng 3VT1, kiểu từ nhiệt, dòng điện 16A - 160A, dòng cắt icu 25kA

Frame
Size

Dòng

Định mức
In(A)

Icu


Product Code

Kíchthước
Dimension

WxHxD (mm)

LOẠITỪ-NHIỆT(Thermal-MagneticOvercurrentTripUnit)

3VT1

16

25kA

3VT1701-2DM36-0AA0

75x130x70

20

25kA

3VT1702-2DM36-0AA0

75x130x70

25

25kA

3VT1792-2DM36-0AA0

75x130x70

32

25kA

3VT1703-2DM36-0AA0

75x130x70

40

25kA

3VT1704-2DA36-0AA0

75x130x70

50

25kA

3VT1705-2DA36-0AA0

75x130x70

63

25kA

3VT1706-2DA36-0AA0

75x130x70

80

25kA

3VT1708-2DA36-0AA0

75x130x70

100

25kA

3VT1710-2DA36-0AA0

75x130x70

125

25kA

3VT1712-2DA36-0AA0

75x130x70

160

25kA

3VT1716-2DA36-0AA0

75x130x70

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lần xem bài : 18815511