MCCB Siemens 3VL 160

MCCB Siemens

MCCB Siemens dòng 3VL, dòng điện từ 16A đến 160A, dòng cắt 40kA, 70kA
MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB - CB KHỐI) Series 3VL - SIEMENS
+ Chế tạo theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, EN 60947-1, DIN VDE 0660, part 100
+ IEC 60947-2, EN 60947-2, DIN VDE 0660 part 100
+ Dòng hoạt động từ 16 A tới 1600 A, Điện áp 415 / 440 VAC, 50/60 Hz

Size

In (A)

Dải Điều chỉnh
Adjustable Range(A)

40kA
Mã hiệu
Cat. No.

70kA
Mã hiệu
Cat. No.

VL 160X

16

1

3VL1796-1DA33-0AA0

3VL1796-2DA33-0AA0

20

1

3VL1702-1DA33-0AA0

3VL1702-2DA33-0AA0

25

1

3VL1725-1DA33-0AA0

3VL1725-2DA33-0AA0

32

1

3VL1703-1DA33-0AA0

3VL1703-2DA33-0AA0

40

1

3VL1704-1DA33-0AA0

3VL1704-2DA33-0AA0

50

1

3VL1705-1DA33-0AA0

3VL1705-2DA33-0AA0

63

1

3VL1706-1DA33-0AA0

3VL1706-2DA33-0AA0

80

1

3VL1708-1DA33-0AA0

3VL1708-2DA33-0AA0

100

1

3VL1710-1DA33-0AA0

3VL1710-2DA33-0AA0

125

1

3VL1712-1DA33-0AA0

3VL1712-2DA33-0AA0

160

1

3VL1716-1DA33-0AA0

3VL1716-2DA33-0AA0

20

0.8-1

3VL1702-1DD33-0AA0

3VL1702-2DD33-0AA0

32

0.8-1

3VL1703-1DD33-0AA0

3VL1703-2DD33-0AA0

40

0.8-1

3VL1704-1DD33-0AA0

3VL1704-2DD33-0AA0

50

0.8-1

3VL1705-1DD33-0AA0

3VL1705-2DD33-0AA0

63

0.8-1

3VL1706-1DD33-0AA0

3VL1706-2DD33-0AA0

80

0.8-1

3VL1708-1DD33-0AA0

3VL1708-2DD33-0AA0

100

0.8-1

3VL1710-1DD33-0AA0

3VL1710-2DD33-0AA0

125

0.8-1

3VL1712-1DD33-0AA0

3VL1712-2DD33-0AA0

160

0.8-1

3VL1716-1DD33-0AA0

3VL1716-2DD33-0AA0

VL160

50

0.8-1

3VL2705-1DC33-0AA0

3VL2705-2DC33-0AA0

63

0.8-1

3VL2706-1DC33-0AA0

3VL2706-2DC33-0AA0

80

0.8-1

3VL2708-1DC33-0AA0

3VL2708-2DC33-0AA0

100

0.8-1

3VL2710-1DC33-0AA0

3VL2710-2DC33-0AA0

125

0.8-1

3VL2712-1DC33-0AA0

3VL2712-2DC33-0AA0

160

0.8-1

3VL2716-1DC33-0AA0

3VL2716-2DC33-0AA0

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lần xem bài : 18828635