EUCR : Relay bảo vệ thiếu dòng của Samwha

EUCR, EUCR-3C : Relay bảo vệ thiếu dòng (non tải hoặc không tải) của Samwha

EUCR, EUCR-3C : Relay bảo vệ thiếu dòng (non tải hoặc không tải) của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)
  • Compact Design
  • Three Integral Current Transformers
  • Under-load Protection/Dry-run Protector
  • Wide Current Adjustment Range
  • Definite Trip Time Characteristic
  • Manual(instantaneous)/Electrical(Remote)Reset
  • Ambient Insensitive
  • Fail-safe Operation

Các loại : 0.5-6A; 3-30A; 5-60A; có thể dùng với CT ngoài đến 600/5A

Loại EUCR :

eucr_1

 

Loại EUCR-3C

eucr-3c_1

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lần xem bài : 16457658

Công ty TNHH Phương Lai
Tel: 028-37658733 - Fax: 028-37658738, 37658476 - Hotline: 0914919933, 0916079933, 0917949933, 0978955775
Email : sales@phuonglai.com - Web : phuonglai.com , dien-congnghiep.com