DVR : Relay bảo vệ quá áp, thiếu áp DC của Samwha

DOVR : relay bảo vệ thiếu áp DC

DVR : Relay bảo vệ quá áp, thiếu áp DC của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

Protection

Protective Item Trip Time
Over-voltage 0.5~25 sec
Under-voltage 0.5~25 sec

 

Specification

Model

DVR

Setting Range

110VDC

220VDC

Over-voltage

OVR

110 - 160V

220 - 320V

Under-voltage

UVR

60 - 110V

160 - 240V

Trip Time

O-TIME

0.5 - 25 sec

Reset Time

R-TIME

0.5 - 25 sec

Power Supply

Voltage

24

24VAC/DC

220

85V - 250VAC/DC

Frequency

50/60Hz

Reset

Manual/Electrical/Auto

Mounting

35mm DIN-Rail/Panel

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lần xem bài : 18436559