Thiết bị điện Schneider

PMR : Relay bảo vệ mất pha, đảo pha, mất cân bằng áp pha của Samwha

PMR : Relay bảo vệ mất pha, đảo pha, mất cân bằng áp pha của Samwha

PMR : Relay bảo vệ mất pha, đảo pha, mất cân bằng áp pha của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

Đọc thêm...

EVR-PD : Relay bảo vệ quá áp, thiếu áp, mất pha, đảo pha, mất cân bằng áp pha của Samwha

EVR-PD : Relay bảo vệ quá áp, thiếu áp, mất pha, đảo pha, mất cân áp pha của

EVR-PD : Relay bảo vệ quá áp, thiếu áp, mất pha, đảo pha, mất cân áp pha của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

Đọc thêm...

 

EVR-FD (Electronic Voltage Relay) : Samwha full voltage and phase relay

EVR-FD : Relay bảo vệ quá áp, thiếu áp, mất pha, đảo pha, mất cân áp pha của

EVR-FD (Samwha full voltage and phase relay) : Relay bảo vệ quá áp, thiếu áp, mất pha, đảo pha, mất cân áp pha của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

Đọc thêm...

EUVR : Under voltage Relay (bảo vệ thiếu áp 1 pha) của Samwha

EUVR : Relay bảo vệ thiếu áp 1 pha của Samwha

EUVR (Under voltage relay): Relay bảo vệ thiếu áp 1 pha của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

Đọc thêm...

 

EUCR : Relay bảo vệ thiếu dòng của Samwha

EUCR, EUCR-3C : Relay bảo vệ thiếu dòng (non tải hoặc không tải) của Samwha

EUCR, EUCR-3C : Relay bảo vệ thiếu dòng (non tải hoặc không tải) của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

Đọc thêm...

EOVR : Over voltage Relay (bảo vệ quá áp 1 pha) của Samwha

EOVR : Relay bảo vệ quá áp 1 pha của Samwha

EOVR (Over voltage Relay): Relay bảo vệ quá áp 1 pha của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

Đọc thêm...

 

EOCR-SSD : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock Rotor của Samwha

EOCR-SSD : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock rotor của Samwha

EOCR-SSD : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock rotor của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

Đọc thêm...

EOCR-SS : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock Rotor của Samwha

EOCR-SS : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock Rotor của Samwha

EOCR-SS : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock Rotor của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

Đọc thêm...

 

EOCR-SP1 : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock Rotor của Samwha

EOCR-SP1, EOCR-SP2 : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock Rotor của Samwha

EOCR-SP1, EOCR-SP2 : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock Rotor của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

Đọc thêm...

EOCR-SP : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock Rotor của Samwha

EOCR-SP : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock Rotor của Samwha

EOCR-SP : Relay bảo vệ quá dòng, mất pha, lock Rotor của Samwha (Bây giờ là Schneider Electric)

Đọc thêm...

 

Trang 1 trong tổng số 4

«Bắt đầuLùi1234Tiếp theoCuối»

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lần xem bài : 16743639

Công ty TNHH Phương Lai
Tel: 028-37658733 - Fax: 028-37658738, 37658476 - Hotline: 0914919933, 0916079933, 0917949933, 0978955775
Email : sales@phuonglai.com - Web : phuonglai.com , dien-congnghiep.com