MCCB Mitsubishi NF400-SW

Mitsubishi NF1250-SEW

MCCB Mitsubishi NF400-SW : dòng điện 250A, 300A, 350A, 400A, khả năng cắt 36kA, 45kA, 50kA, 70kA; Tiêu chuẩn IEC/JIS/EN/GB/UL/CSA; Dòng tiêu chuẩn, dòng kinh tế và dòng có dòng cắt cao.

FEATURES / TÍNH NĂNG

 • Dòng điện định mức / Rate current adj 200A-400A
 • Điện áp : 690V
 • Khả năng cắt : 36kA (CW), 45kA (SW), 50kA(SEW), 70kA(HEW)
 • Tiêu chuẩn toàn cầu ( IEC/JIS/EN/GB/UL/CSA )

Các sản phẩm trong dãy

 • NF400-CW, 3P: 250A, 300A, 350A, 400A 36kA, 3 cực
 • NF400-SW, 3P: 250A, 300A, 350A, 400A 45kA, 3 cực
 • NF400-SEW, 3P: 250A ~ 400A 50kA, 3 cực
 • NF400-HEW, 3P: 250A ~ 400A, 70kA, 3 cực
 • NF400-CW, 4P: 250A, 300A, 350A, 400A 36kA, 4 cực
 • NF400-SW, 4P: 250A, 300A, 350A, 400A 45kA, 4 cực
 • NF400-SEW, 4P: 250A ~ 400A 50kA, 4 cực
 • NF400-HEW, 4P: 250A ~ 400A, 70kA, 4 cực

BẢNG LIỆT KÊ CÁC TIÊU CHUẨM MCCB MITSUBISHI ĐẠT

Type No.
CCC
CCC
LR
LR
GL
GL
BV
BV
DNV
DNV
ABS
ABS
CCS
CCS(*)
ASTA
ASTA
(*1)
TUV
TUV
(*2)
NF63-HW -
NF125-HW - -
NF125-HGW RT - - -
NF125-HGW RE - - -
NF250-HW - -
NF250-HGW RT - - -
NF250-HGW RE - - -
NF400-HEW - - - -
NF630-HEW - - - -
NF800-HEW - - - -


Earth-leakage Circuit Breakers (ELCB)
Type No. China
Compulsory
Certification
Shipping Approval Certificate by Testing Authority
CCC
CCC
LR
LR
GL
GL
BV
BV
DNV
DNV
ABS
ABS
CCS
CCS
ASTA
ASTA
TUV
TUV
(*2)
NV63-CW - - - - - - -
NV125-CW - - - - - - -
NV250-CW - - - - - - -
NV400-CW - - - - - - - -
NV630-CW - - - - - - - -
NV32-SW - - - - - - -
NV63-SW - - - - - - -
NV125-SW - - - - - - -
NV250-SW - - - - - - -
NV400-SW - - - - - - - -
NV400-SEW - - - - - - - -
NV630-SW - - - - - - - -
NV630-SEW - - - - - - - -
NV800-SEW - - - - - - - -
NV63-HW - - - - - - -
NV125-HW - - - - - - - -
NV250-HW - - - - - - - -
NV400-HEW - - - - - - - -
NV630-HEW - - - - - - - -
NV800-HEW - - - - - - - -

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lần xem bài : 17264132