Mikro MPR500 : Rơle bảo vệ động cơ

motor protection relay

Mikro MPR500 là rơle bảo vệ động cơ (Motor Protection Relay). Chức năng bảo vệ quá dòng, thấp dòng, chạm đất, mất cân pha, ngược pha.


FEATURES / TÍNH NĂNG

  • Bảo vệ quá dòng (49)Thermal relay
  • Bảo vệ quá dòng cắt nhanh (50P)
  • Bảo vệ chạm đất cắt nhanh (50G)
  • Bảo vệ thấp dòng
  • Bảo vệ mất cân pha
  • Bảo vệ sai thứ tự pha

Sơ đồ ứng dụng rơle Mikro MPR500 điển hình

sơ đồ rơle bảo vệ động cơ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lần xem bài : 17692686