PROVA-400 : Ampe kềm đo công suất

prova 400

PROVA-400 là ampe kềm đo công suất, 0.01kW đến 200kW, AC/DC.FEATURES / TÍNH NĂNG

Features:
  • True Power, AC 200KW, DC400KW
  • True RMS ACA 400A, ACV 400V
  • DCA 400A, DCV 400V

SPECIFICATION / THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

Range

Resolution

Accuracy

Remark

AC 40KW 0.01KW +/- 1.5%rdg +/- 3dgts 0 to 250V,0 to 400A, PF0-1
AC 240KW 0.1KW +/- 1.5%rdg +/- 3dgts 0 to 600V,0 to 400A, PF0-1
DC40KW 0.01KW +/- 1.5%rdg +/- 3dgts 0 to 250V,0 to 500A
DC240KW 0.1KW +/- 1.5%rdg +/- 3dgts 0 to 600V,0 to 400A
ACA 400A 0.1A +/- 1.5%rdg +/- 3dgts  
DCA 400A 0.1A +/- 1.5%rdg +/- 3dgts  
ACV 400V 0.1V +/- 1.5%rdg +/- 3dgts  
DCV 400A 0.1A +/- 1.5%rdg +/- 3dgts  
ACV 600V 1V +/- 1.5%rdg +/- 3dgts Optional
DCV 600V 1V +/- 1.5%rdg +/- 3dgts Optional
HZ 1000K 0.01 to 100Hz +/- 0.2%rdg +/- 2dgts 10V sensitivity

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lần xem bài : 17437536