Thiết bị điện Selec

Contactor tụ bù C&S

Tại sao dùng contactor tụ bù: Khi tụ bù được đóng vào hệ thống, dòng điện đóng tụ này là quá độ, dao động tắt dần, có những đặc điểm sau đây:

Đọc thêm...

 

Công ty TNHH Phương Lai
Tel: 028-37658733 - Fax: 028-37658738, 37658476 - Hotline: 0914919933, 0916079933, 0917949933, 0978955775
Email : sales@phuonglai.com - Web : phuonglai.com , dien-congnghiep.com