Tài liệu kỹ thuật Encoder H45

Tài liệu kỹ thuật Encoder H45 : Encoder cốt âm 8mm, đường kính ngoài 45mm