Tài liệu kỹ thuật thiết bị chống sét

Tài liệu kỹ thuật thiết bị chống sét gồm catalogue, hướng dẫn chọn thiết bị, hướng dẫn sử dụng thiết bị chống sét trực tiếp, chống sét lan truyền.

title Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 OBO MC 125-B NPE : Chống sét In 50kA N-PE 4875
2 OBO MCD 50-B3+1-OS : Chống sét van 3P In 50kA, N-PE, màu báo hỏng 4584
3 OBO MCD 50-B3+1 : Chống sét van 3P In 50kA, có bảo vệ N-PE 3612
4 OBO MCD 50-B3-OS : Chống sét van 3P In 50kA, có màu báo hỏng 3714
5 OBO MCD 50-B3 : Chống sét van 3P In 50kA 4692
6 OBO MCD 50-B1-OS : Chống sét van 1P In 50kA, có màu báo hiệu 3467
7 OBO MCD 50-B1 : Chống sét van 1P In 50kA 3168
8 OBO MC 50-B3+1 : Chống sét van 3P In 50kA - N-PE 3283
9 OBO MC 50-B3 : Chống sét van 3P In 50kA 2928
10 OBO MC 50-B1-OS : Chống sét van 1P In 50kA, tín hiệu báo 3317
11 OBO MC 50-B1 : Chống sét van 1P In 50kA 2510
12 OBO MCD 50-B : Module chống sét In=50kA 2512
13 OBO MCD 50-B : Module chống sét In=50kA, tín hiệu báo 2728
14 OBO MC 50-B : Module chống sét In=50kA 2741
15 OBO MC 50-B-OS : Module chống sét In=50kA 2872
16 OBO V50-B+C3+FS, V50-B+C4+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha, tiếp điểm phụ 2564
17 OBO V50-B+C1+NPE, V50-B+C2+NPE, V50-B+C3+NPE : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2821
18 OBO V50-B+C3, V50-B+C4 : chống sét 3P In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2533
19 OBO V50-B+C : Module chống sét In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2585
20 OBO V25-B+C3+FS, V25-B+C4+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + tiếp điểm 2518
21 OBO V25-B+C1+NPE+FS, V25-B+C3+NPE+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + tiếp điểm 2667
22 OBO V25-B+C3+AS, V25-B+C4+AS : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + còi báo 2725
23 OBO V25-B+C1,3+NPE : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + N-PE 3767
24 OBO V25-B+C1, V25-B+C2, V25-B+C3, V25-B+C4 : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2617
25 OBO V25-B+C : Module chống sét In=30kA, Imax=50kA 2623
26 OBO V20-C/1+FS, V20-C/2+FS, V20-C/3+FS, V20-C/4+FS : 3327
27 OBO C25-B-C, surge arrestor Imax 50kA 2902
28 OBO V20-C/1+NPE, V20-C/2+NPE, V20-C/3+NPE-280: Chống sét Imax 40kA/pha 4604
29 OBO V20-C/1, V20-C/2, V20-C/3, V20-C/4-280: Chống sét Imax 40kA/pha 3295
30 OBO V20-C : Modul chống sét lan truyền Imax 40kA/pha 4111

Trang 1 trong tổng số 2

«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»