Tài liệu kỹ thuật thiết bị chống sét

Tài liệu kỹ thuật thiết bị chống sét gồm catalogue, hướng dẫn chọn thiết bị, hướng dẫn sử dụng thiết bị chống sét trực tiếp, chống sét lan truyền.

title Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 OBO MC 125-B NPE : Chống sét In 50kA N-PE 5060
2 OBO MCD 50-B3+1-OS : Chống sét van 3P In 50kA, N-PE, màu báo hỏng 4767
3 OBO MCD 50-B3+1 : Chống sét van 3P In 50kA, có bảo vệ N-PE 3775
4 OBO MCD 50-B3-OS : Chống sét van 3P In 50kA, có màu báo hỏng 3887
5 OBO MCD 50-B3 : Chống sét van 3P In 50kA 4849
6 OBO MCD 50-B1-OS : Chống sét van 1P In 50kA, có màu báo hiệu 3625
7 OBO MCD 50-B1 : Chống sét van 1P In 50kA 3303
8 OBO MC 50-B3+1 : Chống sét van 3P In 50kA - N-PE 3422
9 OBO MC 50-B3 : Chống sét van 3P In 50kA 3068
10 OBO MC 50-B1-OS : Chống sét van 1P In 50kA, tín hiệu báo 3453
11 OBO MC 50-B1 : Chống sét van 1P In 50kA 2647
12 OBO MCD 50-B : Module chống sét In=50kA 2655
13 OBO MCD 50-B : Module chống sét In=50kA, tín hiệu báo 2864
14 OBO MC 50-B : Module chống sét In=50kA 2895
15 OBO MC 50-B-OS : Module chống sét In=50kA 3019
16 OBO V50-B+C3+FS, V50-B+C4+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha, tiếp điểm phụ 2706
17 OBO V50-B+C1+NPE, V50-B+C2+NPE, V50-B+C3+NPE : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2979
18 OBO V50-B+C3, V50-B+C4 : chống sét 3P In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2670
19 OBO V50-B+C : Module chống sét In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2743
20 OBO V25-B+C3+FS, V25-B+C4+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + tiếp điểm 2648
21 OBO V25-B+C1+NPE+FS, V25-B+C3+NPE+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + tiếp điểm 2795
22 OBO V25-B+C3+AS, V25-B+C4+AS : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + còi báo 2863
23 OBO V25-B+C1,3+NPE : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + N-PE 3910
24 OBO V25-B+C1, V25-B+C2, V25-B+C3, V25-B+C4 : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2758
25 OBO V25-B+C : Module chống sét In=30kA, Imax=50kA 2758
26 OBO V20-C/1+FS, V20-C/2+FS, V20-C/3+FS, V20-C/4+FS : 3473
27 OBO C25-B-C, surge arrestor Imax 50kA 3061
28 OBO V20-C/1+NPE, V20-C/2+NPE, V20-C/3+NPE-280: Chống sét Imax 40kA/pha 4797
29 OBO V20-C/1, V20-C/2, V20-C/3, V20-C/4-280: Chống sét Imax 40kA/pha 3453
30 OBO V20-C : Modul chống sét lan truyền Imax 40kA/pha 4287

Trang 1 trong tổng số 2

«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»