Tài liệu kỹ thuật thiết bị chống sét

Tài liệu kỹ thuật thiết bị chống sét gồm catalogue, hướng dẫn chọn thiết bị, hướng dẫn sử dụng thiết bị chống sét trực tiếp, chống sét lan truyền.

title Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 OBO MC 125-B NPE : Chống sét In 50kA N-PE 4792
2 OBO MCD 50-B3+1-OS : Chống sét van 3P In 50kA, N-PE, màu báo hỏng 4497
3 OBO MCD 50-B3+1 : Chống sét van 3P In 50kA, có bảo vệ N-PE 3540
4 OBO MCD 50-B3-OS : Chống sét van 3P In 50kA, có màu báo hỏng 3649
5 OBO MCD 50-B3 : Chống sét van 3P In 50kA 4627
6 OBO MCD 50-B1-OS : Chống sét van 1P In 50kA, có màu báo hiệu 3406
7 OBO MCD 50-B1 : Chống sét van 1P In 50kA 3102
8 OBO MC 50-B3+1 : Chống sét van 3P In 50kA - N-PE 3220
9 OBO MC 50-B3 : Chống sét van 3P In 50kA 2869
10 OBO MC 50-B1-OS : Chống sét van 1P In 50kA, tín hiệu báo 3255
11 OBO MC 50-B1 : Chống sét van 1P In 50kA 2457
12 OBO MCD 50-B : Module chống sét In=50kA 2449
13 OBO MCD 50-B : Module chống sét In=50kA, tín hiệu báo 2657
14 OBO MC 50-B : Module chống sét In=50kA 2677
15 OBO MC 50-B-OS : Module chống sét In=50kA 2806
16 OBO V50-B+C3+FS, V50-B+C4+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha, tiếp điểm phụ 2500
17 OBO V50-B+C1+NPE, V50-B+C2+NPE, V50-B+C3+NPE : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2746
18 OBO V50-B+C3, V50-B+C4 : chống sét 3P In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2469
19 OBO V50-B+C : Module chống sét In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2525
20 OBO V25-B+C3+FS, V25-B+C4+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + tiếp điểm 2453
21 OBO V25-B+C1+NPE+FS, V25-B+C3+NPE+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + tiếp điểm 2611
22 OBO V25-B+C3+AS, V25-B+C4+AS : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + còi báo 2662
23 OBO V25-B+C1,3+NPE : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + N-PE 3702
24 OBO V25-B+C1, V25-B+C2, V25-B+C3, V25-B+C4 : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2558
25 OBO V25-B+C : Module chống sét In=30kA, Imax=50kA 2564
26 OBO V20-C/1+FS, V20-C/2+FS, V20-C/3+FS, V20-C/4+FS : 3271
27 OBO C25-B-C, surge arrestor Imax 50kA 2841
28 OBO V20-C/1+NPE, V20-C/2+NPE, V20-C/3+NPE-280: Chống sét Imax 40kA/pha 4524
29 OBO V20-C/1, V20-C/2, V20-C/3, V20-C/4-280: Chống sét Imax 40kA/pha 3227
30 OBO V20-C : Modul chống sét lan truyền Imax 40kA/pha 4026

Trang 1 trong tổng số 2

«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»