Tài liệu kỹ thuật thiết bị chống sét

Tài liệu kỹ thuật thiết bị chống sét gồm catalogue, hướng dẫn chọn thiết bị, hướng dẫn sử dụng thiết bị chống sét trực tiếp, chống sét lan truyền.

title Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 OBO MC 125-B NPE : Chống sét In 50kA N-PE 4349
2 OBO MCD 50-B3+1-OS : Chống sét van 3P In 50kA, N-PE, màu báo hỏng 4074
3 OBO MCD 50-B3+1 : Chống sét van 3P In 50kA, có bảo vệ N-PE 3137
4 OBO MCD 50-B3-OS : Chống sét van 3P In 50kA, có màu báo hỏng 3293
5 OBO MCD 50-B3 : Chống sét van 3P In 50kA 4277
6 OBO MCD 50-B1-OS : Chống sét van 1P In 50kA, có màu báo hiệu 3075
7 OBO MCD 50-B1 : Chống sét van 1P In 50kA 2776
8 OBO MC 50-B3+1 : Chống sét van 3P In 50kA - N-PE 2865
9 OBO MC 50-B3 : Chống sét van 3P In 50kA 2542
10 OBO MC 50-B1-OS : Chống sét van 1P In 50kA, tín hiệu báo 2952
11 OBO MC 50-B1 : Chống sét van 1P In 50kA 2152
12 OBO MCD 50-B : Module chống sét In=50kA 2146
13 OBO MCD 50-B : Module chống sét In=50kA, tín hiệu báo 2352
14 OBO MC 50-B : Module chống sét In=50kA 2370
15 OBO MC 50-B-OS : Module chống sét In=50kA 2469
16 OBO V50-B+C3+FS, V50-B+C4+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha, tiếp điểm phụ 2158
17 OBO V50-B+C1+NPE, V50-B+C2+NPE, V50-B+C3+NPE : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2350
18 OBO V50-B+C3, V50-B+C4 : chống sét 3P In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2097
19 OBO V50-B+C : Module chống sét In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2208
20 OBO V25-B+C3+FS, V25-B+C4+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + tiếp điểm 2150
21 OBO V25-B+C1+NPE+FS, V25-B+C3+NPE+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + tiếp điểm 2301
22 OBO V25-B+C3+AS, V25-B+C4+AS : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + còi báo 2325
23 OBO V25-B+C1,3+NPE : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + N-PE 3356
24 OBO V25-B+C1, V25-B+C2, V25-B+C3, V25-B+C4 : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2233
25 OBO V25-B+C : Module chống sét In=30kA, Imax=50kA 2252
26 OBO V20-C/1+FS, V20-C/2+FS, V20-C/3+FS, V20-C/4+FS : 2919
27 OBO C25-B-C, surge arrestor Imax 50kA 2504
28 OBO V20-C/1+NPE, V20-C/2+NPE, V20-C/3+NPE-280: Chống sét Imax 40kA/pha 4115
29 OBO V20-C/1, V20-C/2, V20-C/3, V20-C/4-280: Chống sét Imax 40kA/pha 2893
30 OBO V20-C : Modul chống sét lan truyền Imax 40kA/pha 3640

Trang 1 trong tổng số 2

«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

Công ty TNHH Phương Lai
Tel: 028-37658733 - Fax: 028-37658738, 37658476 - Hotline: 0914919933, 0916079933, 0917949933, 0978955775
Email : sales@phuonglai.com - Web : phuonglai.com , dien-congnghiep.com