Tài liệu kỹ thuật thiết bị chống sét

Tài liệu kỹ thuật thiết bị chống sét gồm catalogue, hướng dẫn chọn thiết bị, hướng dẫn sử dụng thiết bị chống sét trực tiếp, chống sét lan truyền.

title Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 OBO MC 125-B NPE : Chống sét In 50kA N-PE 4683
2 OBO MCD 50-B3+1-OS : Chống sét van 3P In 50kA, N-PE, màu báo hỏng 4392
3 OBO MCD 50-B3+1 : Chống sét van 3P In 50kA, có bảo vệ N-PE 3460
4 OBO MCD 50-B3-OS : Chống sét van 3P In 50kA, có màu báo hỏng 3563
5 OBO MCD 50-B3 : Chống sét van 3P In 50kA 4543
6 OBO MCD 50-B1-OS : Chống sét van 1P In 50kA, có màu báo hiệu 3324
7 OBO MCD 50-B1 : Chống sét van 1P In 50kA 3020
8 OBO MC 50-B3+1 : Chống sét van 3P In 50kA - N-PE 3127
9 OBO MC 50-B3 : Chống sét van 3P In 50kA 2792
10 OBO MC 50-B1-OS : Chống sét van 1P In 50kA, tín hiệu báo 3182
11 OBO MC 50-B1 : Chống sét van 1P In 50kA 2393
12 OBO MCD 50-B : Module chống sét In=50kA 2372
13 OBO MCD 50-B : Module chống sét In=50kA, tín hiệu báo 2558
14 OBO MC 50-B : Module chống sét In=50kA 2603
15 OBO MC 50-B-OS : Module chống sét In=50kA 2725
16 OBO V50-B+C3+FS, V50-B+C4+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha, tiếp điểm phụ 2406
17 OBO V50-B+C1+NPE, V50-B+C2+NPE, V50-B+C3+NPE : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2638
18 OBO V50-B+C3, V50-B+C4 : chống sét 3P In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2372
19 OBO V50-B+C : Module chống sét In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2449
20 OBO V25-B+C3+FS, V25-B+C4+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + tiếp điểm 2378
21 OBO V25-B+C1+NPE+FS, V25-B+C3+NPE+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + tiếp điểm 2535
22 OBO V25-B+C3+AS, V25-B+C4+AS : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + còi báo 2579
23 OBO V25-B+C1,3+NPE : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + N-PE 3619
24 OBO V25-B+C1, V25-B+C2, V25-B+C3, V25-B+C4 : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2465
25 OBO V25-B+C : Module chống sét In=30kA, Imax=50kA 2493
26 OBO V20-C/1+FS, V20-C/2+FS, V20-C/3+FS, V20-C/4+FS : 3163
27 OBO C25-B-C, surge arrestor Imax 50kA 2752
28 OBO V20-C/1+NPE, V20-C/2+NPE, V20-C/3+NPE-280: Chống sét Imax 40kA/pha 4424
29 OBO V20-C/1, V20-C/2, V20-C/3, V20-C/4-280: Chống sét Imax 40kA/pha 3135
30 OBO V20-C : Modul chống sét lan truyền Imax 40kA/pha 3928

Trang 1 trong tổng số 2

«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

Công ty TNHH Phương Lai
Tel: 028-37658733 - Fax: 028-37658738, 37658476 - Hotline: 0914919933, 0916079933, 0917949933, 0978955775
Email : sales@phuonglai.com - Web : phuonglai.com , dien-congnghiep.com