Tài liệu kỹ thuật thiết bị chống sét

Tài liệu kỹ thuật thiết bị chống sét gồm catalogue, hướng dẫn chọn thiết bị, hướng dẫn sử dụng thiết bị chống sét trực tiếp, chống sét lan truyền.

title Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 OBO MC 125-B NPE : Chống sét In 50kA N-PE 4516
2 OBO MCD 50-B3+1-OS : Chống sét van 3P In 50kA, N-PE, màu báo hỏng 4243
3 OBO MCD 50-B3+1 : Chống sét van 3P In 50kA, có bảo vệ N-PE 3318
4 OBO MCD 50-B3-OS : Chống sét van 3P In 50kA, có màu báo hỏng 3431
5 OBO MCD 50-B3 : Chống sét van 3P In 50kA 4417
6 OBO MCD 50-B1-OS : Chống sét van 1P In 50kA, có màu báo hiệu 3212
7 OBO MCD 50-B1 : Chống sét van 1P In 50kA 2905
8 OBO MC 50-B3+1 : Chống sét van 3P In 50kA - N-PE 3013
9 OBO MC 50-B3 : Chống sét van 3P In 50kA 2674
10 OBO MC 50-B1-OS : Chống sét van 1P In 50kA, tín hiệu báo 3081
11 OBO MC 50-B1 : Chống sét van 1P In 50kA 2264
12 OBO MCD 50-B : Module chống sét In=50kA 2251
13 OBO MCD 50-B : Module chống sét In=50kA, tín hiệu báo 2460
14 OBO MC 50-B : Module chống sét In=50kA 2472
15 OBO MC 50-B-OS : Module chống sét In=50kA 2614
16 OBO V50-B+C3+FS, V50-B+C4+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha, tiếp điểm phụ 2282
17 OBO V50-B+C1+NPE, V50-B+C2+NPE, V50-B+C3+NPE : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2475
18 OBO V50-B+C3, V50-B+C4 : chống sét 3P In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2246
19 OBO V50-B+C : Module chống sét In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2332
20 OBO V25-B+C3+FS, V25-B+C4+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + tiếp điểm 2266
21 OBO V25-B+C1+NPE+FS, V25-B+C3+NPE+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + tiếp điểm 2405
22 OBO V25-B+C3+AS, V25-B+C4+AS : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + còi báo 2449
23 OBO V25-B+C1,3+NPE : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + N-PE 3502
24 OBO V25-B+C1, V25-B+C2, V25-B+C3, V25-B+C4 : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2355
25 OBO V25-B+C : Module chống sét In=30kA, Imax=50kA 2372
26 OBO V20-C/1+FS, V20-C/2+FS, V20-C/3+FS, V20-C/4+FS : 3056
27 OBO C25-B-C, surge arrestor Imax 50kA 2620
28 OBO V20-C/1+NPE, V20-C/2+NPE, V20-C/3+NPE-280: Chống sét Imax 40kA/pha 4274
29 OBO V20-C/1, V20-C/2, V20-C/3, V20-C/4-280: Chống sét Imax 40kA/pha 3009
30 OBO V20-C : Modul chống sét lan truyền Imax 40kA/pha 3785

Trang 1 trong tổng số 2

«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

Công ty TNHH Phương Lai
Tel: 028-37658733 - Fax: 028-37658738, 37658476 - Hotline: 0914919933, 0916079933, 0917949933, 0978955775
Email : sales@phuonglai.com - Web : phuonglai.com , dien-congnghiep.com