Tài liệu kỹ thuật thiết bị chống sét

Tài liệu kỹ thuật thiết bị chống sét gồm catalogue, hướng dẫn chọn thiết bị, hướng dẫn sử dụng thiết bị chống sét trực tiếp, chống sét lan truyền.

title Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 OBO MC 125-B NPE : Chống sét In 50kA N-PE 4601
2 OBO MCD 50-B3+1-OS : Chống sét van 3P In 50kA, N-PE, màu báo hỏng 4315
3 OBO MCD 50-B3+1 : Chống sét van 3P In 50kA, có bảo vệ N-PE 3397
4 OBO MCD 50-B3-OS : Chống sét van 3P In 50kA, có màu báo hỏng 3499
5 OBO MCD 50-B3 : Chống sét van 3P In 50kA 4482
6 OBO MCD 50-B1-OS : Chống sét van 1P In 50kA, có màu báo hiệu 3273
7 OBO MCD 50-B1 : Chống sét van 1P In 50kA 2961
8 OBO MC 50-B3+1 : Chống sét van 3P In 50kA - N-PE 3067
9 OBO MC 50-B3 : Chống sét van 3P In 50kA 2735
10 OBO MC 50-B1-OS : Chống sét van 1P In 50kA, tín hiệu báo 3133
11 OBO MC 50-B1 : Chống sét van 1P In 50kA 2323
12 OBO MCD 50-B : Module chống sét In=50kA 2312
13 OBO MCD 50-B : Module chống sét In=50kA, tín hiệu báo 2512
14 OBO MC 50-B : Module chống sét In=50kA 2545
15 OBO MC 50-B-OS : Module chống sét In=50kA 2672
16 OBO V50-B+C3+FS, V50-B+C4+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha, tiếp điểm phụ 2340
17 OBO V50-B+C1+NPE, V50-B+C2+NPE, V50-B+C3+NPE : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2558
18 OBO V50-B+C3, V50-B+C4 : chống sét 3P In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2310
19 OBO V50-B+C : Module chống sét In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2395
20 OBO V25-B+C3+FS, V25-B+C4+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + tiếp điểm 2321
21 OBO V25-B+C1+NPE+FS, V25-B+C3+NPE+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + tiếp điểm 2469
22 OBO V25-B+C3+AS, V25-B+C4+AS : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + còi báo 2512
23 OBO V25-B+C1,3+NPE : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + N-PE 3556
24 OBO V25-B+C1, V25-B+C2, V25-B+C3, V25-B+C4 : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2403
25 OBO V25-B+C : Module chống sét In=30kA, Imax=50kA 2431
26 OBO V20-C/1+FS, V20-C/2+FS, V20-C/3+FS, V20-C/4+FS : 3111
27 OBO C25-B-C, surge arrestor Imax 50kA 2676
28 OBO V20-C/1+NPE, V20-C/2+NPE, V20-C/3+NPE-280: Chống sét Imax 40kA/pha 4355
29 OBO V20-C/1, V20-C/2, V20-C/3, V20-C/4-280: Chống sét Imax 40kA/pha 3079
30 OBO V20-C : Modul chống sét lan truyền Imax 40kA/pha 3851

Trang 1 trong tổng số 2

«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

Công ty TNHH Phương Lai
Tel: 028-37658733 - Fax: 028-37658738, 37658476 - Hotline: 0914919933, 0916079933, 0917949933, 0978955775
Email : sales@phuonglai.com - Web : phuonglai.com , dien-congnghiep.com