Tài liệu kỹ thuật thiết bị chống sét

Tài liệu kỹ thuật thiết bị chống sét gồm catalogue, hướng dẫn chọn thiết bị, hướng dẫn sử dụng thiết bị chống sét trực tiếp, chống sét lan truyền.

title Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 OBO MC 125-B NPE : Chống sét In 50kA N-PE 4450
2 OBO MCD 50-B3+1-OS : Chống sét van 3P In 50kA, N-PE, màu báo hỏng 4163
3 OBO MCD 50-B3+1 : Chống sét van 3P In 50kA, có bảo vệ N-PE 3232
4 OBO MCD 50-B3-OS : Chống sét van 3P In 50kA, có màu báo hỏng 3381
5 OBO MCD 50-B3 : Chống sét van 3P In 50kA 4361
6 OBO MCD 50-B1-OS : Chống sét van 1P In 50kA, có màu báo hiệu 3154
7 OBO MCD 50-B1 : Chống sét van 1P In 50kA 2853
8 OBO MC 50-B3+1 : Chống sét van 3P In 50kA - N-PE 2939
9 OBO MC 50-B3 : Chống sét van 3P In 50kA 2615
10 OBO MC 50-B1-OS : Chống sét van 1P In 50kA, tín hiệu báo 3021
11 OBO MC 50-B1 : Chống sét van 1P In 50kA 2216
12 OBO MCD 50-B : Module chống sét In=50kA 2213
13 OBO MCD 50-B : Module chống sét In=50kA, tín hiệu báo 2414
14 OBO MC 50-B : Module chống sét In=50kA 2431
15 OBO MC 50-B-OS : Module chống sét In=50kA 2566
16 OBO V50-B+C3+FS, V50-B+C4+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha, tiếp điểm phụ 2231
17 OBO V50-B+C1+NPE, V50-B+C2+NPE, V50-B+C3+NPE : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2429
18 OBO V50-B+C3, V50-B+C4 : chống sét 3P In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2172
19 OBO V50-B+C : Module chống sét In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2277
20 OBO V25-B+C3+FS, V25-B+C4+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + tiếp điểm 2219
21 OBO V25-B+C1+NPE+FS, V25-B+C3+NPE+FS : In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + tiếp điểm 2362
22 OBO V25-B+C3+AS, V25-B+C4+AS : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + còi báo 2399
23 OBO V25-B+C1,3+NPE : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha + N-PE 3440
24 OBO V25-B+C1, V25-B+C2, V25-B+C3, V25-B+C4 : chống sét lan truyền In=30kA/pha, Imax=50kA/pha 2300
25 OBO V25-B+C : Module chống sét In=30kA, Imax=50kA 2314
26 OBO V20-C/1+FS, V20-C/2+FS, V20-C/3+FS, V20-C/4+FS : 2994
27 OBO C25-B-C, surge arrestor Imax 50kA 2581
28 OBO V20-C/1+NPE, V20-C/2+NPE, V20-C/3+NPE-280: Chống sét Imax 40kA/pha 4200
29 OBO V20-C/1, V20-C/2, V20-C/3, V20-C/4-280: Chống sét Imax 40kA/pha 2956
30 OBO V20-C : Modul chống sét lan truyền Imax 40kA/pha 3727

Trang 1 trong tổng số 2

«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

Công ty TNHH Phương Lai
Tel: 028-37658733 - Fax: 028-37658738, 37658476 - Hotline: 0914919933, 0916079933, 0917949933, 0978955775
Email : sales@phuonglai.com - Web : phuonglai.com , dien-congnghiep.com