Tài liệu kỹ thuật Mikro

Tài liệu kỹ thuật Mikro gồm tài liệu rơ le bảo vệ Mikro, bộ điều khiển tụ bù và tụ bù Mikro, Cuộn kháng Mikro

title Filter 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Tài liệu kỹ thuật cuộn kháng Mikro 9530
2 Tài liệu kỹ thuật tụ bù Mikro 12240
3 Mikro MPR500: bảo vệ động cơ 5924
4 Mikro DPM380 : đồng hồ đa năng 6557
5 Mikro DM38: đồng hồ đa năng gắn Din rail 3723
6 Mikro AN120 : Bảng chỉ báo 20 ô 3279
7 Mikro AN112: Bảng chỉ báo 12 ô 3233
8 Mikro RPR415: Reverse Power Relay 3261
9 Mikro MU2300: Mất pha, quá áp, kém áp trung thế 3414
10 Mikro MU250: Mất pha, đảo pha, quá áp, kém áp, mất cân bằng 5329
11 Mikro MX200a: mất pha, quá áp, kém áp 5232
12 Mikro MX100: mất pha, đào pha 6254
13 Mikro MK2200: quá dòng, chạm đất trung thế 4965
14 Mikro MK1000a: Quá dòng + chạm đất 5941
15 Mikro MK233a: IDMT over current relay 4501
16 Mikro MK234a: DTL over current relay 3517
17 Mikro MK203a: quá dòng IDMT 3234
18 Mikro MK204a: relay quá dòng 5034
19 Mikro MK232a: relay chạm đất 3517
20 Mikro MK231a: Earthfault relay 3335
21 Mikro MK202a: Relay chạm đất IDMT 3824
22 Mikro MK201a: relay chạm đất 5287
23 Mikro ZCT: Biến dòng cho relay dòng rò 13926
24 Tài liệu kỹ thuật Mikro DIN310 3800
25 Tài liệu kỹ thuật Mikro DIN300 10927
26 Tài liệu kỹ thuật Mikro DIN330 3386
27 Tài liệu kỹ thuật Mikro MK330a 3387
28 Tài liệu kỹ thuật Mikro MK300a 4570
29 Tài liệu kỹ thuật Mikro MK301a 3559
30 Mikro PFR96: bộ điều khiển tụ bù 96x96 4786

Trang 1 trong tổng số 2

«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

Công ty TNHH Phương Lai
Tel: 028-37658733 - Fax: 028-37658738, 37658476 - Hotline: 0914919933, 0916079933, 0917949933, 0978955775
Email : sales@phuonglai.com - Web : phuonglai.com , dien-congnghiep.com